chưa thanh toán có phần có được chuyển nhượng ko
Mẫu diễn đàn

chưa thanh toán có phần có được chuyển nhượng ko,Bộ Ngoại giao: Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp vắc xin cho các nước đang phát triển dưới nhiều hình thức như quyên góp và hỗ trợ vô cớ

chưa thanh toán có phần có được chuyển nhượng ko,Bộ Ngoại giao: Trung Quốc sẽ ưu tiên cung cấp vắc xin cho các nước đang phát triển dưới nhiều hình thức như quyên góp và hỗ trợ vô cớ